Sous-Titres: Français
Movie-OK


あなたの番です Streaming VFTitle:あなたの番です
Genre: Mystère, Drame
First Air Date: 2019-04-14
Last Air Date: 2019-09-08
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 20
Runtime: 46 min
Overview:
Stars: Tomoyo Harada (Nana Tezuka), Tanaka Kei (Shota Tezuka), Nanase Nishino (Sawa Kuroshima), Tae Kimura (Sanae Enomoto), Katsuhisa Namase (Junichiro Tamiya), Naoto Takenaka (Hiroshi Tokoshima), Maho Yamada (Akane Kinoshita), Nao (Ono Mikiha), Yoshihiko Hakamada (Yoshihiko Hakamada/Yuzuru Kuzumi), Miho Kanazawa (Xinye Lin), Kana Mikura (Yoko Ishizaki), Yoji Tanaka (Keisuke Ukita), Masanobu Sakata (Masashi Enomoto), Towa Araki (Soichi Enomoto), Jin Katagiri (Atsushi Fujii), Ryosuke Koike (Yuki Eto), Masanobu Ando (Go Sano), Rie Minemura (Misato Akaike), Hisako Ookata (Sachiko Akaike), Kodai Asaka (Masato Kamiya), Sarutoki Minagawa (Yoji Mizuki), Miwako Kakei (Luli Sakuragi)

14920 Users Online Now